conductivity tester


Description

tester to measure the level of conductivity in solutions

zkouška vodivosti


Popis

tester pro měření vodivosti roztoků.

δοκιμαστής αγωγιμότητας


Περιγραφή

tester to measure the level of conductivity in solutions

tester per la conduttività


Descrizione

tester per misurare il livello di conducibilità nelle soluzioni

tester przewodności


Opis

tester do pomiaru poziomu przewodnictwa w roztworach

testador de condutividade


Descrição

Equipamento para medir o nível de condutividade em materiais ou produtos

aparat de testare a conductivităţii


Descriere

Aparat de testare pentru măsurarea nivelului de conductivitate în soluții

tester prevodnosti


Opis

tester to measure the level of conductivity in solutions

medidor de conductividad


Descripción

Comprobador para medir el nivel de conductividad en soluciones

i̇letkenlik testi


Açıklama

çözeltilerdeki iletkenlik seviyesini ölçmek için test cihazı