computer-aided manufacturing (cam)


Description

The use of software and computer-controlled machinery to automate a manufacturing process. Computer-aided manufacturing (CAM) also known as computer-aided modeling or computer-aided machining is the use of software to control machine tools in the manufacturing of work pieces

výroba pomocí počítače


Popis

Je použití softwaru k řízení obráběcích a souvisejících strojů při výrobě obrobků.

κατασκευή με τη βοήθεια υπολογιστή (cam)


Περιγραφή

Είναι η χρήση λογισμικού για τον έλεγχο εργαλειομηχανών και συναφών στην κατασκευή τεμαχίων εργασίας

produzione assistita da computer


Descrizione

E' l'utilizzo di software per il controllo di macchine utensili e relative nella fabbricazione dei pezzi da lavorare

produkcja wspomagana komputerowo (cam)


Opis

wykorzystanie oprogramowania do sterowania urządzenia produkcyjnymi

manufatura auxiliada por computador (cam)


Descrição

É o uso de software para controlar máquinas-ferramentas e afins na fabricação de peças de trabalho

construcția asistată de calculator (cam)


Descriere

Presupune utilizarea unui software pentru a controla mașinile-unelte și legăturile în producerea reperelor utilizate în fabricație.

računalniško izdelovanje


Opis

The use of software and computer-controlled machinery to automate a manufacturing process. Computer-aided manufacturing (CAM) also known as computer-aided modeling or computer-aided machining is the use of software to control machine tools in the manufacturing of work pieces

fabricación asistida por ordenador (cam)


Descripción

Es el uso de software para el control de máquinas y otros dispositivos relacionados en la fabricación de piezas funcionales.

bilgisayar destekli üretim


Açıklama

İş parçalarının imalatında takım tezgahlarını ve ilgilileri kontrol etmek için yazılım kullanılmasıdır.