computer-aided design (cad)


Description

The use of a computer to assist in the creation or modification of a design

navrhování pomocí počítače


Popis

Použití počítače jako pomocného prostředku při tvorbě nebo úpravě designu.

σχεδιασμος με την βοηθεια η/υ (cad)


Περιγραφή

The use of a computer to assist in the creation or modification of a design

progettazione assistita da computer


Descrizione

L\\\'uso di un computer per assistere nella creazione o nella modifica di un disegno.

projektowanie wspomagane komputerowo (cad)


Opis

Wykorzystanie komputera do pomocy w tworzeniu lub modyfikacji projektu

desenho assistido por computador(cad)


Descrição

Uso de um computador para auxiliar na criação ou modificação de um desenho

proiectare asistată de calculator (cad)


Descriere

Utilizarea unui calculator pentru a ajuta la crearea sau modificarea unui desen sau model.

računalniško oblikovanje


Opis

The use of a computer to assist in the creation or modification of a design

diseño asistido por ordenador (cad)


Descripción

Uso de un ordenador para facilitar la creación o modificación de un diseño

bilgisayar destekli tasarım


Açıklama

Bir tasarımın oluşturulmasına veya değiştirilmesine yardımcı olmak için bir bilgisayarın kullanılması


Videos