Combination-tanned leather


Description

Various tanning methods are combined in order to achieve certain properties of the final product. For example, the combination of synthetic tanning with chrome or vegetable tanning. This is known as combination tanning.

useň kombinovaně činěná


Popis

Pro dosažení určitých vlastností konečného výrobku se kombinují různé metody činění. Například kombinace syntetického činění s chromitým nebo rostlinným činěním. To se označuje jako kombinované činění.

Combination-tanned leather


Περιγραφή

Various tanning methods are combined in order to achieve certain properties of the final product. For example, the combination of synthetic tanning with chrome or vegetable tanning. This is known as combination tanning.

Pelle conciata in combinazione


Descrizione

Vari metodi di concia vengono combinati per ottenere determinate proprietà del prodotto finale. Ad esempio, la combinazione della concia sintetica con la concia al cromo o vegetale. Questo è noto come abbronzatura combinata.

Skóra garbowana łączona


Opis

W celu uzyskania określonych właściwości produktu końcowego łączy się różne metody garbowania. Na przykład połączenie garbowania syntetycznego z garbowaniem chromowym lub roślinnym. Nazywa się to opalaniem kombinowanym.

Curtimenta mista


Descrição

Vários métodos de curtimento são combinados para alcançar certas propriedades do produto final. Por exemplo, a combinação de curtimento sintético com curtimento ao cromio ou vegetal. É conhecido como curtimenta combinada ou mista .

Piele tăbăcită combinat


Descriere

Diferite metode de tăbăcire sunt combinate pentru a obține anumite proprietăți ale produsului final. De exemplu, combinarea tăbăcirii sintetice cu tăbăcirea cu crom sau vegetală. Aceasta este cunoscută sub numele de tăbăcire combinată.

Kombinirano strojeno usnje


Opis

Various tanning methods are combined in order to achieve certain properties of the final product. For example, the combination of synthetic tanning with chrome or vegetable tanning. This is known as combination tanning.

Curtido combinado


Descripción

Varios métodos de curtición se combinan para obtener ciertas propiedades del producto final. Por ejemplo, la combinación de la curtición sintética con la curtición al cromo o vegetal. Esto se conoce como curtido combinado.

Kombinasyon Tabaklanmış


Açıklama

Nihai ürünün belirli özelliklerini elde etmek için çeşitli tabaklama yöntemleri birleştirilir. Örneğin, sentetik tabaklama ile krom veya bitkisel tabaklama kombinasyonu. Bu kombinasyon tabaklama olarak bilinir.