colour shade


Description

A gradation or varying degree of a colour

barevný odstín


Popis

Odstupňování nebo různý stupeň barvy

απόχρωση χρώματος


Περιγραφή

Μια διαβάθμιση ή διαφορετικός βαθμός ενός χρώματος

sfumatura di colore


Descrizione

una gradazione o livello di variazione di un colore

odcień koloru


Opis

Gradacja lub różny stopień koloru

cor sombra


Descrição

Uma gradação ou grau variável de uma cor

nuanța culorii


Descriere

O gradație sau un nivel variabil al unei culori

odtenek barve


Opis

A gradation or varying degree of a colour

tono de color


Descripción

La gradación o el grado variable de un color

renk tonu


Açıklama

Bir rengin derecelendirilmesi veya değişen derecesi