colour marking


Description

Marking by a specific colour

barevné značení


Popis

Označení specifickou barvou

έγχρωμη σήμανση


Περιγραφή

Σήμανση με συγκεκριμένο χρώμα

creazione del colore


Descrizione

creazione di uno specifico colore

oznaczenie kolorami


Opis

Oznaczanie określonym kolorem

marcação por cor


Descrição

Marcação por uma cor específica

marcare prin culoare


Descriere

Marcarea cu o anumită culoare

označevanje barve


Opis

Marking by a specific colour

marcado a color


Descripción

Marcar con un color específico

renk i̇şaretleme


Açıklama

Belirli bir renge göre işaretleme