cold setting filler


Description

Consisting of granulated cork, asbestos, leather or wood fibres or combination of these, bonded together with rubber or cellulose solution. The filler gets hard-ened on evaporation of the solvent with application of external heat or pressure..

plněníí za studena


Popis

Skládá se z granulovaného korku, azbestu, kůže nebo dřevěných vláken nebo jejich kombinace v kombinaci s roztokem pryže nebo celulózy. Tmel vytvrdne, když se rozpouštědlo odpaří pod vnějším teplem nebo tlakem.

κρυο πληρωτικο


Περιγραφή

Αποτελείται από κοκκοποιημένο φελλό, αμίαντο, δέρμα ή ίνες ξύλου ή συνδυασμός αυτών, συνδεδεμένες μεταξύ τους με διάλυμα καουτσούκ ή κυτταρίνης. Το πληρωτικό σκληραίνει κατά την εξάτμιση του διαλύτη με την εφαρμογή του εξωτερική θερμότητα ή πίεση..

riempitrice a freddo


Descrizione

Costituito da sughero granulato, amianto, cuoio o fibre di fibre di legno o di una combinazione di queste, legate insieme con una soluzione di gomma o cellulosa. Lo stucco si indurisce con l'evaporazione del solvente e l'applicazione di calore o pressione esterna. calore o pressione esterna.

wypełniacz do utrwalania na zimno


Opis

Składające się z granulowanego korka, azbestu, skóry lub włókien drzewnych lub ich kombinacji, połączonych roztworem gumy lub celulozy. Szpachlówka utwardza się po odparowaniu rozpuszczalnika pod wpływem zewnętrznego ciepła lub ciśnienia.

preenchimento de configuração fria


Descrição

Composto por granulados de cortiça, amianto, couro ou fibras de madeira ou combinação destes, aglomerados com borracha ou solução de celulose. A carga endurece com a evaporação do solvente com aplicação de calor ou pressão externa.

umplutură la rece


Descriere

Constând din plută granulată, azbest, piele sau fibre de lemn sau o combinație a acestora, lipite între ele cu soluție de cauciuc sau de celuloză. Umplutura se întărește la evaporarea solventului prin aplicarea de căldurii sau presiunii externe

hladno polnilo


Opis

Consisting of granulated cork, asbestos, leather or wood fibres or combination of these, bonded together with rubber or cellulose solution. The filler gets hard-ened on evaporation of the solvent with application of external heat or pressure..

relleno de curado en frío


Descripción

Constituido por corcho granulado, amianto, cuero o fibras de madera o una combinación de éstas, aglutinadas con caucho o solución de celulosa. El relleno se endurece al evaporarse el disolvente con la aplicación de calor o presión externos.

soğuk ayar dolgu


Açıklama

Granül mantar, asbest, deri veya liflerden yapılmış birbirine bağlı ağaç lifleri veya bunların bir kombinasyonu bir sakız veya selüloz çözeltisinin sıvı, solventin buharlaşması (ısı veya dış basınç uygulanması) ile sertleşmesi.