Coating Machine


Description

The mechanical device that applies an essentially dry, thin layer of coating material to a surface in order to confer specific benefits over uncoated variety.

Nanášecí stroj


Popis

Mechanické zařízení, které nanáší v podstatě suchou tenkou vrstvu nátěrového materiálu na povrch za účelem poskytnutí specifických výhod oproti nepotažené variantě.

μηχανη επιστρωσης


Περιγραφή

Η μηχανική συσκευή που εφαρμόζει ένα ουσιαστικά στεγνό, λεπτό στρώμα υλικού επικάλυψης σε μια επιφάνεια προκειμένου να προσφέρει συγκεκριμένα οφέλη σε σχέση με την ποικιλία χωρίς επίστρωση.

Macchina per rivestimenti


Descrizione

The mechanical device that applies an essentially dry, thin layer of coating material to a surface in order to confer specific benefits over uncoated variety.

Maszyna powlekająca


Opis

The mechanical device that applies an essentially dry, thin layer of coating material to a surface in order to confer specific benefits over uncoated variety.

Coating Machine


Descrição

The mechanical device that applies an essentially dry, thin layer of coating material to a surface in order to confer specific benefits over uncoated variety.

Mașină de acoperire


Descriere

The mechanical device that applies an essentially dry, thin layer of coating material to a surface in order to confer specific benefits over uncoated variety.

Coating Machine


Opis

The mechanical device that applies an essentially dry, thin layer of coating material to a surface in order to confer specific benefits over uncoated variety.

Máquina de recubrimiento


Descripción

The mechanical device that applies an essentially dry, thin layer of coating material to a surface in order to confer specific benefits over uncoated variety.

Kaplama Makinesi


Açıklama

The mechanical device that applies an essentially dry, thin layer of coating material to a surface in order to confer specific benefits over uncoated variety.