co2 equivalent


Description

a metric measure used to compare the emissions from various greenhouse gases on the basis of their global-warming potential (GWP)

ekvivalent emisí co2


Popis

metrická míra používaná k porovnání emisí různých skleníkových plynů na základě jejich potenciálu globálního oteplování (GWP).

co2 equivalent


Περιγραφή

a metric measure used to compare the emissions from various greenhouse gases on the basis of their global-warming potential (GWP)

co2 equivalente


Descrizione

Una misura metrica usata per comparare le emissioni proveniente da diversi gas-serra sulla base del potenziale di riscaldamento globale.

ekwiwalent co2


Opis

miara metryczna stosowana do porównywania emisji różnych gazów cieplarnianych na podstawie ich potencjału tworzenia efektu cieplarnianego (GWP)

equivalente de co2


Descrição

uma medida métrica usada para comparar as emissões de vários gases de efeito estufa com base em seu potencial de aquecimento global (GWP)

echivalent co2


Descriere

O măsură metrică utilizată pentru a compara emisiile provenite de la diferite gaze cu efect de seră pe baza potențialului lor de încălzire globală (GWP)

co2 equivalent


Opis

a metric measure used to compare the emissions from various greenhouse gases on the basis of their global-warming potential (GWP)

co2 equivalente


Descripción

Unidad métrica utilizada para comparar las emisiones de diversos gases de efecto invernadero en función de su potencial de calentamiento global (PCG).

co2 eşdeğeri


Açıklama

çeşitli sera gazlarından kaynaklanan emisyonları küresel ısınma potansiyellerine (GWP) dayalı olarak karşılaştırmak için kullanılan bir metrik ölçü