clicking die / clicking knife


Description

A die is a specialized machine tool used in manufacturing industries to cut and/or form material to a desired shape or profile.

vysekávací nůž


Popis

specializovaný obráběcí nástroj používaný ve výrobním průmyslu k vysekávání a/nebo opracování materiálu do požadovaného tvaru nebo profilu.

clicking die / clicking knife


Περιγραφή

Η μήτρα είναι μια εξειδικευμένη εργαλειομηχανή που χρησιμοποιείται στις μεταποιητικές βιομηχανίες για την κοπή και/ή τη διαμόρφωση υλικού σε επιθυμητό σχήμα ή προφίλ.

fustella per tingere


Descrizione

una fustella è una strumento specializzato usato nelle industrie di produzione per tagliare e/o creare materiale a partire da una forma o profilo desiderato.

wykrojnik


Opis

Metalowy nóż o kształcie odpowiadającym wycinanemu elementowi obuwia

clicking die


Descrição

Umamáquina-ferramenta especializada usada em indústrias de manufatura para cortar e/ou moldar materiais numa forma ou perfil desejado.

cuțit de ștanță


Descriere

Un instrument specializat utilizat în industriile prelucrătoare pentru a tăia și/sau forma un material în forma sau profilul dorit.

prikrojevalni nož


Opis

A die is a specialized machine tool used in manufacturing industries to cut and/or form material to a desired shape or profile.

troquel


Descripción

Un troquel es una máquina-herramienta especializada que se utiliza en las industrias manufactureras para cortar y/o dar forma a un material con la forma o el perfil deseados.

kesim bıçağı


Açıklama

Herhangi bir malzemeyi kesmek için kullanılan kesim bıçağı