clarks children foot gauge


Description

A fitting board used for measuring children’s feet. The length is measured by one sliding block and the ball girth by a tape on the other sliding block. The board is so designed that both the feet can be measured on it without reversing the board.

clarksova měrka dětských nohou


Popis

Měřidlo dětských nohou, s jehož pomocí lze měřit délku chodidla i obvod prstních kloubů. Měřidlo je konstruována tak, aby na něm bylo možné měřit obě chodidla, aniž by bylo nutné měřidlo otáčet.

μετρητής παιδικών ποδιών clarks


Περιγραφή

Μια συσκευη που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση των ποδιών των παιδιών. Το μήκος μετριέται από το ένα συρόμενο εξαρτημα και η περίμετρος των μήλων με μια ταινία στο άλλο συρόμενο εξαρτημα .Η σσυσκευή είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε να μπορούν να μετρηθούν και τα δύο πόδια πάνω της.

indicatore della misura del piede per bambini clarks


Descrizione

Una tavola adatta per misurare i piedi dei bambini. La lunghezza è misurata da un pattino e la circonferenza della sfera da un nastro sull'altro pattino. La tavola è così progettata che entrambi i piedi possono essere misurati su di essa senza invertire la tavola.

wskaźnik stopy dla dzieci clarks


Opis

Deska montażowa służąca do mierzenia dziecięcych stóp. Długość mierzy się jednym klockiem ślizgowym, a obwód kulki taśmą na drugim klocku ślizgowym. Deska jest tak zaprojektowana, że można na niej zmierzyć obie stopy bez odwracania deski.

medidor de pé infantil


Descrição

Uma tábua de adaptação utilizada para medir os pés das crianças. O comprimento é medido por um bloco deslizante e o perímetro da bola por uma fita adesiva no outro bloco deslizante. A tábua está concebida de tal forma que ambos os pés podem ser medidos sobre ela sem inverter a tábua.

indicator clarks pentru copii


Descriere

O placă de montaj folosită pentru măsurarea picioarelor copiilor. Lungimea este măsurată de un bloc de alunecare, iar circumferința metatarsienelor cu o bandă pe celălalt bloc de alunecare. Placa este astfel proiectată încât ambele picioare să poată fi măsurate pe ea fără a inversa placa.

clarksova merilna naprava


Opis

A fitting board used for measuring children’s feet. The length is measured by one sliding block and the ball girth by a tape on the other sliding block. The board is so designed that both the feet can be measured on it without reversing the board.

calibre clarks para pies de niños


Descripción

Una tabla utilizada para medir los pies de los niños. La longitud se mide con un soporte deslizante y la circunferencia del pie con una cinta en el otro soporte deslizante. La tabla está diseñada de tal manera que ambos pies se pueden medir en ella sin necesidad de girarla.

clarks çocuk ayak ölçme aleti


Açıklama

Çocukların ayaklarını ölçmek için kullanılan bir gereç. Uzunluk bir kayar blok ile ve üst çevresi diğer kayar blok üzerindeki bir bant ile ölçülür. ters çevirmeden her iki ayağın da ölçülebileceği şekilde tasarlanmıştır.