cement activating tunnel


Description

Device for activating the cement before assembling

tunel na aktivaci lepida


Popis

Zařízení pro aktivaci lepidla před sešitím

σήραγγα ενεργοποίησης κόλλας


Περιγραφή

Συσκευή για την ενεργοποίηση της κόλλας πριν από τη συγκολληση

attivatore del collante


Descrizione

Strumento per l'attivazione del cemento prima del montaggio

komora aktywacji kleju


Opis

Urządzenie do aktywacji kleju przed montażem

tunel de ativação da cola


Descrição

Dispositivo para ativação da cola antes da montagem

tunel de activare a adezivului


Descriere

Dispozitiv pentru activarea adezivului înainte de aplicare

naprava za aktivacijo lepila


Opis

Device for activating the cement before assembling

túnel reactivador de cola


Descripción

Herramienta para la reactivación de cola antes del ensamblado.

yapıştırıcı aktive tüneli


Açıklama

Montajdan önce tabana sürülen yapıştırıcıyı aktive etmek için kullanılan tünel, makinalar.