catalogue


Description

a book, usually illustrated, containing details of items for sale

katalog


Popis

Kniha/brožura obvykle ilustrovaná, obsahující podrobnosti o prodávaných předmětech.

κατάλογος


Περιγραφή

ένα βιβλίο, συνήθως εικονογραφημένο, που περιέχει λεπτομέρειες για αντικείμενα προς πώληση

catalogo


Descrizione

una lista descrittiva, di solito illustrata, contenente dettagli di oggetti in vendita

katalog


Opis

książka, zwykle ilustrowana, zawierająca szczegółowe informacje o przedmiotach na sprzedaż

catálogo


Descrição

Um livro, geralmente ilustrado, contendo detalhes sobre os produtos à venda

catalog


Descriere

O carte, de obicei ilustrată, care conține detalii despre articolele de vânzare

katalog


Opis

a book, usually illustrated, containing details of items for sale

catálogo


Descripción

una lista descriptiva, generalmente ilustrada, que contiene detalles de los artículos en venta.

katalog


Açıklama

genellikle resimli, satılık öğelerin ayrıntılarını içeren bir kitap