carbon footprint of a product (cfp)


Description

Carbon Footprint of a Product (CFP)

uhlíková stopa produktu


Popis

Uhlíková stopa výrobku (CFP)

carbon footprint of a product (cfp)


Περιγραφή

Carbon Footprint of a Product (CFP)

impronta di carbonio di un prodotto


Descrizione

Impronta di carbonio di un prodotto.

ślad węglowy produktu (cfp)


Opis

Ślad węglowy produktu (ang. Product Carbon Footprint, PCF) obejmuje sumę emisji gazów cieplarnianych związanej z danym produktem — od zakupu surowca poprzez wykorzystanie energii w procesach produkcyjnych aż do chwili, w której produkt opuszcza fabrykę

pegada de carbono de um produto (cfp)


Descrição

Pegada de Carbono de um Produto

amprenta de carbon a unui produs (cfp)


Descriere

Amprenta de carbon a unui produs (CFP)

carbon footprint of a product (cfp)


Opis

Carbon Footprint of a Product (CFP)

huella de carbono de un producto


Descripción

Huella de carbono de un producto

bir ürünün karbon ayak i̇zi (cfp)


Açıklama

Atmosferde bulunan su buharı, karbondioksit, metan ve diazot monoksit gibi gazların miktarı arttıkça yeryüzü daha fazla ısınmaktadır. Bunun ana nedeni insan faaliyetleri etkisidir. Bu faaliyetler doğrudan ya da dolaylı olarak seragazları salımına neden olabilir. Isınma, aydınlatma, pişirme, ulaşım, hayvancılık faaliyetleri, ve endüstriyel süreçler sonucu atmosfere salınan eşdeğer karbondioksit miktarı günden güne artmaktadır. Bir bireyin, bir ülkenin veya bir kuruluşun sürdürdüğü faaliyetler sonucu atmosfere saldığı sera gazlarının karbondioksit cinsinden karşılığı karbon ayakizi olarak adlandırılır