callus


Description

A callus is an area of thickened and sometimes hardened skin that forms as a response to repeated friction, pressure, or other irritation.

zmozolnatění kůže


Popis

Kalus je oblast ztluštělé a někdy ztvrdlé kůže, která vzniká jako reakce na opakované tření, tlak nebo jiné podráždění.

κάλος


Περιγραφή

Ο κάλος είναι μια περιοχή χοντρου και μερικές φορές σκληρυμένου δέρματος που σχηματίζεται ως απόκριση σε επαναλαμβανόμενη τριβή, πίεση ή άλλο ερεθισμό.

callo


Descrizione

Un callo è un'area di pelle ispessita e talvolta indurita che si forma in risposta a ripetuti attriti, pressioni o altre irritazioni.

kostnina, zgrubienie, modzel


Opis

obszar pogrubionej, a czasem stwardniałej skóry, który tworzy się w odpowiedzi na powtarzające się tarcie, nacisk lub inne podrażnienie.

zona da pele


Descrição

Um calo é uma área de pele espessa e por vezes endurecida que se forma como resposta a fricção repetida, pressão, ou outra irritação.

bătătură/ calozitate


Descriere

Un calus este o zonă de piele îngroșată și uneori întărită, care se formează ca răspuns la frecare, presiune sau alte iritații repetate.

otiščanec


Opis

A callus is an area of thickened and sometimes hardened skin that forms as a response to repeated friction, pressure, or other irritation.

callo


Descripción

Un callo es un área de piel gruesa y a veces endurecida que se forma en respuesta a la fricción, presión u otra irritación constante.

kalus kemiği


Açıklama

tekrarlanan sürtünme, basınç veya diğer tahrişler sonucunda oluşan kalınlaşmış ve bazen sertleşmiş bir cilt alanıdır.