caliper gauge


Description

manual device to take measurements of various object (e.g. feet)

pohyblivé měřídlo


Popis

ruční zařízení pro měření různých objektů (např. nohou)

μετρητης καλιμπραρισματος


Περιγραφή

χειροκίνητη συσκευή για τη λήψη μετρήσεων διαφόρων αντικειμένων (π.χ. πόδια)

calibro


Descrizione

dispositivo manuale per prendere le misure di vari oggetti (ad es. piedi)

cyrkiel kabłąkowy


Opis

ręczne urządzenie pomiarowe przeznaczone do mierzenia różnych objektów np. stóp

paquímetro medidor -> paquímetro / medidor


Descrição

Dispositivo manual para fazer medições de vários objetos (por exemplo, pés)

șubler


Descriere

Este un instrument de măsurare care determină lățimea sau lungimea unui obiect prin montarea acestuia între două brațe sau două vârfuri ale dispozitivului.

caliper gauge


Opis

manual device to take measurements of various object (e.g. feet)

micrometro


Descripción

Dispositivo manual para tomar medidas de varios objetos (por ejemplo, los pies)

bir çeşit kumpas


Açıklama

çeşitli nesnelerin (örneğin ayaklar) genişliklerini ölçümek için kullanılan manuel cihaz