caliper gauge


Description

a gauge of fixed size for calipering. The gauge is a basic mechanical device, accuracy is achieved by moving a sliding slider. The latest gauges can be supplemented with a digital display.

posuvné měřidlo


Popis

Měřidlo je základní mechanické zařízení, přesnosti se dosahuje pohybem posuvného jezdce. Nejnovější měřidla mohou být doplněna digitálním displejem.

μετρητης καλιμπραρισματος


Περιγραφή

ένα μετρητή σταθερού μεγέθους για καλιμπράρισμα.

calibro di misurazione.


Descrizione

un misuratore di misure precise per la calibrazione.

suwmiarka / cyrkiel pomiarowy


Opis

urządzenie do wykonania pomiarów liniowych

paquímetro


Descrição

Medidor de tamanho fixo para calibração.

aparat pentru determinarea lungimii


Descriere

Este un instrument de măsurare care determină lățimea sau lungimea unui obiect prin montarea acestuia între două brațe sau două vârfuri ale dispozitivului.

caliper gauge


Opis

a gauge of fixed size for calipering. The gauge is a basic mechanical device, accuracy is achieved by moving a sliding slider. The latest gauges can be supplemented with a digital display.

calibre


Descripción

Dispositivo de tamaño fijo para calibrar.

kaliper


Açıklama

hassas uzunluk ölçen, bir ölçü aleti