cabretta


Description

The name actually derives from the Spanish and Portuguese word for goat (Cabra), even though the term is used for sheep leather. Cabretta is processed hairless as smooth leather. It is chrome-tanned, fine-grained and as soft as leather from young goats.

kůže z ovcí


Popis

Název je ve skutečnosti odvozen od španělského a portugalského slova pro kozu (Cabra), i když se tento termín používá pro ovčí kůži. Cabretta se zpracovává bez chlupů jako hladká kůže. Je chromovaná, jemnozrnná a měkká jako kůže z mladých koz.

δερμα σεβρω


Περιγραφή

Το όνομα προέρχεται στην πραγματικότητα από την ισπανική και την πορτογαλική λέξη για την κατσίκα (Cabra), αν και ο όρος χρησιμοποιείται για το δέρμα προβάτου

cabretta


Descrizione

Il nome in realtà deriva dalla parola spagnola e portoghese per capra (Cabra), anche se il termine è usato per la pelle di pecora. Cabretta è lavorata glabra come pelle liscia. È conciata al cromo, a grana fine e morbida come il cuoio di capretto.

szewret


Opis

„Nazwa faktycznie wywodzi się z hiszpańskiego i portugalskiego słowa oznaczającego kozę (Cabra), chociaż termin ten jest używany dla skóry owczej. Cabretta jest przetwarzana bezwłosa jako gładka skóra. Jest chromowana, drobnoziarnista i miękka jak skóra z młode kozy."

couro de ovelha


Descrição

O nome na verdade deriva da palavra espanhola e portuguesa para cabra (Cabra), embora o termo seja usado para couro de ovelha.

cabretta (sortiment de piele pentru mănuși)


Descriere

Numele derivă de fapt din cuvântul spaniol și portughez pentru capră (Cabra), chiar dacă termenul este folosit pentru pielea de oaie. Cabretta este prelucrată fără păr ca piele netedă. Este tăbăcită cu crom, cu granulație fină și la fel de moale ca pielea de la tinerele capre.

ševret


Opis

Ovčja koža

piel de cabreta


Descripción

El nombre en realidad proviene de la palabra española y portuguesa "cabra", aunque el término se utiliza para la piel de oveja. La piel de cabreta se procesa sin pelo como cuero liso. Está curtida al cromo, es de flor fina y lisa como el cuero de cabrito.

deri türü (eldiven için)


Açıklama

"Koyun derisi için kullanılmasına rağmen, isim aslında keçi (Cabra) için İspanyolca ve Portekizce kelimeden türemiştir.Cabretta, pürüzsüz deri olarak tüysüz olarak işlenir. Kromla tabaklanmış, ince taneli ve genç keçilerden elde edilen yumuşak deridir.