burnishing


Description

An edge treatment for leather using heat. The specially skived edge is fed through the machine against a heat source (flame/electric element) which causes the fibres of the flesh side to shrink producing a rounded edge on the grain side.

vypalováním, opalování okrajů dílců


Popis

Ošetření okrajů kůže teplem. Speciálně střižený okraj se přivádí do stroje proti zdroji tepla (plamen/elektrický prvek), který způsobí smrštění vláken na lícové straně, čímž se na lícové straně vytvoří zaoblený okraj.

καψιμο


Περιγραφή

Επεξεργασία άκρων του δέρματος με χρήση θερμότητας. Το ρεφυλαρισμενο άκρο καιγεται μέσω του μηχανήματος έναντι μιας πηγής θερμότητας (φλόγα/ηλεκτρικό στοιχείο) που προκαλεί τη συρρίκνωση των ινών της πλευράς της σάρκας (γουδουρας)δημιουργώντας μια στρογγυλεμένη άκρη στην πλευρά του προσωπου

brunire


Descrizione

Un trattamento del bordo della pelle che utilizza il calore. Il bordo appositamente rasato viene alimentato attraverso la macchina contro una fonte di calore (fiamma/elemento elettrico) che fa restringere le fibre dei bordi producendo un effetto liscio sulla superficie granulosa.

polerowanie


Opis

Obróbka krawędzi skóry za pomocą ciepła. Specjalnie ścięta krawędź jest podawana przez maszynę na źródło ciepła (płomień/element elektryczny), które powoduje kurczenie się włókien po stronie miąższu, tworząc zaokrągloną krawędź po stronie ziarna.

brunir margens


Descrição

Um tratamento de borda para couro utilizando calor. A borda especialmente esquivada é alimentada através da máquina contra uma fonte de calor (chama/elemento eléctrico) que faz com que as fibras encolha, produzindo uma borda arredondada no lado do grão.

ardere


Descriere

Un tratament al marginilor pentru piele care utilizează căldura. Marginile special tăiate sunt introduse în mașină împotriva unei surse de căldură (flacără/element electric), ceea ce face ca fibrele din partea de carne să se micșoreze, producând o margine rotunjită pe partea de piele.

poliranje/brušenje


Opis

An edge treatment for leather using heat. The specially skived edge is fed through the machine against a heat source (flame/electric element) which causes the fibres of the flesh side to shrink producing a rounded edge on the grain side.

quemado de cantos


Descripción

Tratamiento de los cantos para cuero empleando calor. El canto especialmente rebajado se introduce en la máquina bajo una fuente de calor (llama/elemento eléctrico) que hace que las fibras del lado carne se contraigan dando lugar a un canto redondeado en el lado flor.

parlatma,


Açıklama

Deri ayakkabılara Antika efekti ekleyerek tonlarda, çeşitlilik yaratmak için kullanılan terim."