brush mordanting technique


Description

A mordant dye or fixative is a substance used to attach dyes to textiles by forming a co-ordination complex with the dye, which then binds to the tissue.

technika moření štětcem


Popis

Technika při níž se mořidla či barviva nanášejí na materiál štětcem či kartáčem.

τεχνική στεραίωσης με βούρτσα


Περιγραφή

Μια στεραιωτική χρωστική ή σταθεροποιητικό είναι μια ουσία που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση χρωστικών σε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, σχηματίζοντας ένα σύμπλοκο συντονισμού με τη βαφή, το οποίο στη συνέχεια συνδέεται με τον ιστό.

tecnica di mordenzatura a pennello


Descrizione

Un colorante mordente o fissativo è una sostanza usata per attaccare i coloranti ai tessuti formando un complesso di coordinamento con il colorante, che poi si lega al tessuto.

technika malowania pędzlem


Opis

Technika stosowania podkładowej substancji w celu zwiększenia przyczepności barwników do podłoża.

mordente - fixador de corante


Descrição

Um corante ou fixador mordente é uma substância utilizada para fixar corantes aos têxteis, formando um complexo de coordenação com o corante, que depois se liga ao tecidoo

tehnica de vopsire cu mordan


Descriere

Un colorant mordant sau un fixator este o substanță utilizată pentru a fixa coloranții pe textile prin formarea unei pelicule, care se leagă apoi de țesut.

tehnika nanašanja s krtačo


Opis

A mordant dye or fixative is a substance used to attach dyes to textiles by forming a co-ordination complex with the dye, which then binds to the tissue.

mordiente


Descripción

Un mordiente o fijador es una sustancia utilizada para fijar los colores en los tejidos formando un conjunto coordinado con el colorante, que se une posteriormente al tejido.

fırça i̇le mordanlama tekniği


Açıklama

boyama işleminde renk sabitleştirici olarak kullanılan maddelere fırça yardımı ile sürülmesi.