brannock device


Description

is the standard foot measuring tool for the world's footwear industry

branokův měřící přístroj


Popis

je standardním nástrojem pro měření nohou ve světovém obuvnickém průmyslu.

συσκευή brannock


Περιγραφή

is the standard foot measuring tool for the world's footwear industry

disposito brannock


Descrizione

è lo strumento di misurazione del piede standard per l'industria calzaturiera mondiale.

urządzenie brannocka


Opis

urządzenie do określania rozmiarów stopy

dispositivo brannock


Descrição

Ferramenta padrão de medição de pés para a indústria global do calçado

dispozitivul brannock


Descriere

Este instrumentul standard de măsurare a piciorului pentru industria mondială a încălțămintei.

brannock naprava


Opis

is the standard foot measuring tool for the world's footwear industry

aparato brannock


Descripción

Herramienta de medición del pie estándar para la industria mundial del calzado

ayakkabı boyutunu ölçen cihaz 


Açıklama

dünya ayakkabı endüstrisi için standart ayak ölçüm aracıdır