bracking


Description

Classification of leather into grades based on type, shape, damage to the face and reverse side, permissible defects.

třídění podle jakosti


Popis

třídění usní do jakostních tříd na základě druhu, tvaru, poškození líce a rubu, dovolených vad.

bracking


Περιγραφή

Ταξινόμηση του δέρματος σε ποιότητες με βάση τον τύπο, το σχήμα, τη φθορά στο πρόσωπο και την πίσω πλευρά, τα επιτρεπόμενα ελαττώματα.

tonificante


Descrizione

Classificazione del cuoio in classi in base al tipo, alla forma, ai danni alla superficie e al rovescio, ai difetti ammessi.

brakowanie


Opis

Klasyfikacja skór na gatunki ze względu na rodzaj, kształt, uszkodzenia lica i rewersu, dopuszczalne wady.

bracking


Descrição

Classificação do couro em graus com base no tipo, formato, danos na face e no verso, defeitos permitidos.

întăritură


Descriere

Clasificarea pieilor în clase în funcție de tipul, forma, deteriorarea feței și a reversului, defectele admise.

bracking


Opis

Classification of leather into grades based on type, shape, damage to the face and reverse side, permissible defects.

clasificación


Descripción

Clasificación de las pieles en categorías en función del tipo, la forma, los daños en el anverso y el reverso, y los defectos admisibles.

canlandırıcı


Açıklama

Derinin tipe, şekle, ön ve arka yüzdeki hasara, izin verilen kusurlara göre derecelere göre sınıflandırılması.