book-folded


Description

the stage of the book production process in which the pages of the book are folded after printing and before binding

kniha-složená?


Popis

fáze výroby knihy, ve které se stránky knihy po tisku a před vazbou skládají.

book-folded


Περιγραφή

the stage of the book production process in which the pages of the book are folded after printing and before binding

piegato a libro


Descrizione

la fase del processo di produzione del libro in cui le pagine del libro vengono piegate dopo la stampa e prima della rilegatura

składane książki


Opis

etap procesu produkcji książki, w którym strony książki są składane po wydrukowaniu i przed oprawą

livro dobrado


Descrição

a fase do processo de produção do livro em que as páginas do livro são dobradas após a impressão e antes da encadernação

carte copertată


Descriere

Etapă a procesului de producție a cărții în care paginile cărții sunt împăturite după tipărire și înainte de legarea finală

book-folded


Opis

the stage of the book production process in which the pages of the book are folded after printing and before binding

cruzado en forma de libro


Descripción

Etapa del proceso de producción de un libro en la que las páginas se doblan después de la impresión y antes de la encuadernación.

kitap kaplanmış


Açıklama

kitabın sayfalarının baskıdan sonra ve ciltlemeden önce katlandığı kitap üretim sürecinin aşaması