bonded seam


Description

A method of forming a stitchless, adhesively bonded seam involves placing a first strip of adhesive between the outside surface of first and second sheets of material along an edge of the second sheet.

slepovaný šev


Popis

Způsob vytvoření bezstehového lepeného švu zahrnuje umístění prvního pásu lepidla mezi vnější povrch prvního a druhého plátu materiálu podél okraje druhého plátu.

πλεγμένη ραφή


Περιγραφή

Μια μέθοδος σχηματισμού μιας ραφής χωρίς ραφές, συγκολλημένης κόλλας περιλαμβάνει την τοποθέτηση μιας πρώτης λωρίδας κόλλας μεταξύ της εξωτερικής επιφάνειας του πρώτου και του δεύτερου φύλλου υλικού κατά μήκος μιας άκρης του δεύτερου φύλλου.

cucitura incollata (tessuto per costumi da bagno)


Descrizione

Un metodo per formare una cucitura senza punti e incollata prevede il posizionamento di una prima striscia di adesivo tra la superficie esterna del primo e del secondo foglio di materiale lungo un bordo del secondo foglio.

spoina klejowa


Opis

Sposób tworzenia bezściegowego, klejonego szwu polega na umieszczeniu pierwszego paska kleju pomiędzy zewnętrzną powierzchnią pierwszego i drugiego arkusza materiału wzdłuż krawędzi drugiego arkusza.

costura colada


Descrição

Um método para formar uma costura colada sem pontos envolve a colocação de uma primeira tira de adesivo entre a superfície externa da primeira e da segunda camada de material ao longo de uma borda da segunda camada.

cusătură de îmbinare


Descriere

O metodă de formare a unei cusături lipite prin adeziv, fără cusături, implică plasarea unei prime benzi de adeziv între suprafața exterioară a primei și a celei de-a doua foi de material de-a lungul unei margini a celei de-a doua foi.

bonded seam


Opis

A method of forming a stitchless, adhesively bonded seam involves placing a first strip of adhesive between the outside surface of first and second sheets of material along an edge of the second sheet.

unión adhesiva sin costuras


Descripción

Método para formar una unión adhesiva sin costura que consiste en colocar una primera tira de adhesivo entre la superficie exterior de la primera y la segunda lámina de material a lo largo de un borde de la segunda lámina.

dikişsiz, yapışkanla birleştirilmiş bir ek yerinin oluşturulmasına yönelik bir yöntem


Açıklama

Dikişsiz, yapışkanla birleştirilmiş bir ek yerinin oluşturulmasına yönelik bir yöntem, ikinci yaprağın bir kenarı boyunca birinci ve ikinci malzeme tabakalarının dış yüzeyleri arasına bir birinci yapıştırıcı şeridinin yerleştirilmesini içerir.