Bond Lenght


Description

délka vazby


Popis

Bond Lenght


Περιγραφή

Lunghezza del legame


Descrizione

Długość wiązań


Opis

Distância de ligação


Descrição

Lungimea legăturii


Descriere

În geometria moleculară, lungimea legăturii sau distanța legăturii este definită ca distanța medie dintre nucleele a doi atomi legați dintr-o moleculă.

Bond Lenght


Opis

Longitud de enlace


Descripción

Bağ uzunluğu.


Açıklama


Related to


Uncategorized