bond angle


Description

úhel připojení


Popis

bond angle


Περιγραφή

angolo di legame


Descrizione

kąt wiązania


Opis

angulo de união


Descrição

unghiul de legătură


Descriere

Unghiul dintre două legături care împart un atom comun este cunoscut sub numele de unghi de legătură. Distanța dintre nucleele atomilor legați este cunoscută ca distanță de legătură. Geometria unei molecule poate fi caracterizată prin unghiuri și distanțe de legătură.

bond angle


Opis

ángulo de enlace


Descripción

bağlanma açısı


Açıklama