boardy leather


Description

Waste is produced during the manufacture of leather: Waste such as cuttings, leather dust and shavings. The amount of this waste may be around 3% of the weight of the leather produced. These shavings can be treated with a latex and possibly further tanning agents on a paper-making machine to produce leather board. Leather board is a material which can be used as a lining material in shoes.

lepenkovitá useň


Popis

Při výrobě kůže vzniká odpad: Odpady, jako jsou odřezky, kožený prach a hobliny. Množství tohoto odpadu může činit přibližně 3 % hmotnosti vyrobené usně. Tyto hobliny mohou být na papírenském stroji upraveny latexem a případně dalšími činidly, aby se vyrobila kožená lepenka. Kožená lepenka je materiál, který lze použít jako podšívkový materiál v obuvi.

συμπαγές δέρμα


Περιγραφή

Απόβλητα παράγονται κατά την κατασκευή του δέρματος: Απορρίμματα όπως μοσχεύματα, σκόνη δέρματος και ρινίσματα. Η ποσότητα αυτών των απορριμμάτων μπορεί να είναι περίπου 3% του βάρους του παραγόμενου δέρματος. Αυτά τα ρινίσματα μπορούν να υποστούν επεξεργασία με λάτεξ και πιθανώς περαιτέρω μαυριστικούς παράγοντες σε μια μηχανή παραγωγής χαρτιού για την παραγωγή δερμάτινων σανίδων. Η δερμάτινη σανίδα είναι ένα υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υλικό επένδυσης στα παπούτσια.

pelle palmellata


Descrizione

I rifiuti vengono prodotti durante la lavorazione della pelle: rifiuti come ritagli, polvere di pelle e trucioli. La quantità di questi scarti può aggirarsi intorno al 3% del peso della pelle prodotta. Questi trucioli possono essere trattati con un lattice ed eventualmente ulteriori agenti concianti su una macchina per la fabbricazione della carta per produrre cartone in pelle. La tavola in pelle è un materiale che può essere utilizzato come materiale di rivestimento nelle scarpe.

gruba skóra; skóra wtórna


Opis

Odpady powstają podczas produkcji skóry: Odpady takie jak ścinki, pył skórzany i wióry. Ilość tych odpadów może wynosić około 3% masy wyprodukowanej skóry. Wióry te można poddać obróbce lateksem i ewentualnie dalszymi środkami garbnikowymi na maszynie papierniczej w celu wytworzenia tektury skórzanej. Skórzana tektura to materiał, który można wykorzystać jako materiał podszewkowy w butach.

couro de javali


Descrição

Os resíduos são produzidos durante a produção de couro: Resíduos como cortes, pó de couro e aparas. A quantidade desse resíduo pode ser em torno de 3% do peso do couro produzido. Essas aparas podem ser tratadas com látex e possivelmente outros agentes de curtimento numa máquina de fabrico de papel para produzir cartão de couro. A prancha de couro é um material que pode ser usado como material de forro em sapatos.

piele artificială din fibre celulozice


Descriere

Deșeurile sunt produse în timpul producției de piele: deșeuri precum deșeuri de croire, praf de piele și deșeuri rămase în urma egalizării. Cantitatea acestor deșeuri poate fi în jur de 3% din greutatea pielii produse. Aceste așchii pot fi tratate cu un latex și, eventual, alți agenți de tăbăcire pe o mașină de fabricat hârtie pentru a produce plăci de piele. Placa de piele este un material care poate fi folosit ca material de căptușeală la pantofi.

celtex


Opis

Material iz zmletega odpadnega usnja stisnjen v plošče

piel acartonada


Descripción

En la fabricación del cuero se producen ciertos desechos como recortes y polvo. La cantidad de estos desechos puede rondar alrededor del 3% del peso de la piel producida. Estos recortes pueden tratarse con látex y posiblemente otros curtientes en una máquina de fabricación de papel para producir cuero regenerado. El cuero regenerado es un material que se puede utilizar como material de forro en calzado.

suni kösele


Açıklama

Deri işleme sırasında atık üretilir: artıklar, deri tozu ve talaşlar gibi atıklar. Bu atıkların miktarı üretilen derinin ağırlığının yaklaşık %3'ü kadar olabilmektedir. Bu talaşlar, deri karton üretmek için bir kağıt yapma makinesinde bir lateks ve isteğe bağlı olarak ilave tabaklama maddeleri ile işlenebilir. Deri levha, ayakkabılarda astar malzemesi olarak kullanılabilen bir malzemedir.