below-knee amputation


Description

amputation of the lower limb between the knee joint and the ankle joint, transtibial amputation

amputace pod kolenem


Popis

amputace dolní končetiny mezi kolenním a hlezenním kloubem, transtibiální amputace

ακρωτηριασμός κάτω από το γόνατο


Περιγραφή

ακρωτηριασμός του κάτω άκρου μεταξύ της άρθρωσης του γόνατος και της άρθρωσης του αστραγάλου, διακνημιαίος ακρωτηριασμός

amputazione sotto il ginocchio


Descrizione

Amputazione dell'arto inferiore tra l'articolazione del ginocchio e l'articolazione della caviglia, amputazione transtibiale

amputacja poniżej kolana


Opis

amputacja kończyny dolnej między stawem kolanowym a stawem skokowym, amputacja kości piszczelowej

amputação abaixo do joelho


Descrição

amputação do membro inferior entre a articulação do joelho e a articulação do tornozelo, amputação transtibial

amputație sub genunchi


Descriere

Amputarea membrului inferior între articulația genunchiului și articulația gleznei, amputație transtibială

amputacija pod kolenom


Opis

amputation of the lower limb between the knee joint and the ankle joint, transtibial amputation

amputación de la extremidad inferior


Descripción

Amputación de la extremidad inferior entre la rodilla y el tobillo; amputación transtibial.

diz altı ampüte


Açıklama

diz ekleminden aşağıdaki kısmın ampute edilmesi