bead on sole edge


Description

The tiny ridge or bead which will be found on finished sole edge of shoe either on one or both sides. The ridges on the welt and on the sole edges are respectively know as welt bead and sole bead

příruba podešve


Popis

Malý lem nebo šňůrka, která se nachází na dokončeném okraji podrážky boty, a to buď na jedné, nebo na obou stranách.

bead on sole edge


Περιγραφή

Η μικροσκοπική κορυφογραμμή ή χάντρα που θα βρεθεί στην τελειωμένη άκρη της σόλας του παπουτσιού είτε στη μία είτε και στις δύο πλευρές. Οι κορυφογραμμές στο νήμα και στις άκρες της σόλας είναι αντίστοιχα γνωστές ως χάντρες και χάντρα σόλας

bordatura dei bordi della suola


Descrizione

L'orlo che si trova sul bordo della scarpa finita. La bordatura sul guardolo o sui bordi della suola si chiamano rispettivamente orlo del guardalo e l'orlo della suola.

zroszony brzeg


Opis

Mały grzbiet lub koralik, który znajdzie się na wykończonej krawędzi podeszwy buta po jednej lub obu stronach. Grzbiety na ściągaczu i na krawędziach podeszwy są odpowiednio znane jako zgrubienie ściągacza i zgrubienie podeszwy

rebordo na sola


Descrição

A pequena saliência ou conta que será encontrada na borda da sola acabada do sapato em um ou em ambos os lados. As saliências na aba e nas arestas da sola são respectivamente conhecidas como rebordo da vira e rebordo da sola

mărgele aplicate pe margine


Descriere

Mică crestătură sau mărgea care se găsește pe marginea finisată a tălpii pantofului, fie pe una, fie pe ambele părți.

bead on sole edge


Opis

The tiny ridge or bead which will be found on finished sole edge of shoe either on one or both sides. The ridges on the welt and on the sole edges are respectively know as welt bead and sole bead

reborde en suela


Descripción

Pequeño reborde o cordón que se encuentra en el borde acabado de la suela del zapato, ya sea en uno o en ambos lados. Los rebordes de la vira y de la suela se denominan respectivamente reborde de la vira y reborde de la suela.

taban kenarında boncuk


Açıklama

Ayakkabının bitmiş taban kenarında ya bir ya da her iki tarafta bulunacak olan küçük sırt ya da boncuk. Kenardaki ve taban kenarlarındaki çıkıntılar sırasıyla kenar boncuğu ve taban boncuğu olarak bilinir.