basic cutting area


Description

The area which includes pattern area and the unavoidable waste. The pattern area is the space required by the patterns individually. The area between the pattern which cannot be avoided when patterns are laid out together is termed as unavoidable waste.

základní řezná plocha


Popis

Oblast, která zahrnuje vzorovou oblast a nevyhnutelný odpad.

κοπή


Περιγραφή

Η περιοχή που περιλαμβάνει την περιοχή μοτίβων και την αναπόφευκτη σπατάλη. Η περιοχή μοτίβου είναι ο χώρος απαιτούνται από τα μοτίβα μεμονωμένα. Η περιοχή μεταξύ του σχεδίου που δεν μπορεί να αποφευχθεί όταν Τα μοτίβα που τοποθετούνται μαζί χαρακτηρίζεται ως αναπόφευκτη σπατάλη.

area di taglio di base


Descrizione

L'area che comprende l'area dei modelli e gli scarti inevitabili. L'area del modello è lo spazio richiesto dai modelli singolarmente. L'area tra i modelli che non può essere evitata quando i modelli sono disposti insieme è definita scarto inevitabile.

podstawowy obszar cięcia


Opis

Obszar, który obejmuje obszar wzoru i nieuniknione odpady. Obszar wzoru to przestrzeń wymagana przez poszczególne wzory. Obszar między wzorami, którego nie można uniknąć, gdy wzory są układane razem, jest określany jako nieuniknione marnotrawstwo.

área básica de corte


Descrição

A área que inclui a área padrão e o desperdício inevitável. A área do padrão é o espaço requerido pelos padrões individualmente. A área entre o padrão que não pode ser evitada quando os padrões são dispostos juntos é chamada de desperdício inevitável.

zona de tăiere de bază


Descriere

Zona cuprinsă între tipare. Se mai numește punte. Suprafața tiparului este spațiul necesar pentru fiecare model în parte. Zona dintre tipare, care nu poate fi evitată atunci când tiparele sunt dispuse împreună, se numește deșeu inevitabil.

basic cutting area


Opis

The area which includes pattern area and the unavoidable waste. The pattern area is the space required by the patterns individually. The area between the pattern which cannot be avoided when patterns are laid out together is termed as unavoidable waste.

zona de corte base


Descripción

El área que incluye el área del patrón y los residuos inevitables. El área del patrón es el espacio requerido por cada uno de los patrones. El área entre los patrones que no se puede evitar cuando los patrones se disponen juntos se denomina residuo inevitable.

temel kesim alanı


Açıklama

Desen alanını ve kaçınılmaz atıkları içeren alan. Desen alanı, desenlerin ayrı ayrı ihtiyaç duyduğu alandır. Desenler birlikte dizildiğinde kaçınılması mümkün olmayan desenler arasındaki alan, kaçınılmaz atık olarak adlandırılır.