band knife splitting machine


Description

In the tannery sector the splitting band knife allows to divide/split leather and textile in its thickness. The final products of this operation are Split and Grain (internal and external parts) of the leather. Blades can be used to split every kind of material which has to be split in the thickness.

pásový nůž štípacího stroje


Popis

V kožedělném průmyslu umožňuje štípací pásový nůž štípání/oddělování kůže a usní podle tloušťky. Konečným produktem této operace je Split a Grain (vnitřní a vnější část) kůže.

μαχαιρι σχιστικης μηχανης


Περιγραφή

Στον τομέα της βυρσοδεψίας, το μαχαίρι σχιστικής μηχανής επιτρέπει τη διαίρεση/σχίση του δέρματος και του υφάσματος στο πάχος του. Τα τελικά προϊόντα αυτής της λειτουργίας είναι Split και Grain (εσωτερικά και εξωτερικά μέρη) του δέρματος. Οι λεπίδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον διαχωρισμό κάθε είδους υλικού που πρέπει να χωριστεί σε πάχος.

macchina di scissione a nastro


Descrizione

Nel settore conciario il coltello a nastro di scissione permette di dividere/spaccare pelli e tessuti nel loro spessore. I prodotti finali di questa operazione sono la crosta e il fiore (parti interne ed esterne) della pelle. Le lame possono essere utilizzate per spaccare ogni tipo di materiale che deve essere diviso nello spessore.

no setor de curtumes, a faca de banda divisora permite dividir/rachar o couro e tecido em espessura. os produtos finais desta operação são o carnas e flor (partes interna e externa) do couro. as lâminas podem ser usadas para dividir todo tipo de material que deve ser dividido na espessura.


Opis

Nóż taśmowy Maszyna do dzielenia

faca divisora ​​de cinto


Descrição

Faca divisora ​​de cinto

mașină de subțiat cu cuțit bandă


Descriere

În sectorul de tăbăcărie, cuțitul cu bandă de despicare permite divizarea/spargerea pielii și a textilelor în grosimea lor. Produsele finale ale acestei operații sunt fenta și granulația (părțile interne și externe) ale pielii. Lamele pot fi utilizate pentru a despica orice tip de material care trebuie divizat în grosime.

band knife splitting machine


Opis

In the tannery sector the splitting band knife allows to divide/split leather and textile in its thickness. The final products of this operation are Split and Grain (internal and external parts) of the leather. Blades can be used to split every kind of material which has to be split in the thickness.

cuchilla de dividir de cinta


Descripción

En el sector de la curtiduría, la cuchilla de dividir de cinta permite dividir el cuero y el textil en su espesor. Los productos finales de esta operación son el serraje y la flor (partes internas y externas) del cuero. Las cuchillas pueden utilizarse para dividir cualquier tipo de material que deba dividirse en su espesor.

bant bıçak yarma makinesi


Açıklama

Tabakhane sektöründe ayırma bandı bıçağı, deri ve tekstili kendi kalınlığında ayırmaya/bölmeye olanak tanır. Bu işlemin nihai ürünleri, derinin Yarma ve Tanecikleridir (iç ve dış parçalar). Bıçaklar, kalınlığına göre ayrılması gereken her türlü malzemeyi ayırmak için kullanılabilir.