ball point of last


Description

? bod bříska prstu na kopytě


Popis

ball point of last


Περιγραφή

punta a sfera (ultima estremità?)


Descrizione

punkt na kopycie odpowiadający punktowi najbardziej bocznemu na głowie pierwszej kości śródstopia


Opis

punkt na kopycie odpowiadający punktowi najbardziej bocznemu na głowie pierwszej kości śródstopia

ball point of last


Descrição

punctul de maxim bombaj al calapodului


Descriere

točka na členu kopita


Opis

punto de ball de la horma


Descripción

son nokta


Açıklama