back tack


Description

A reinforcing stitch used at the end of a seam to strengthen it. This stitch is created by sewing back and forth without cutting the thread at the end of the stitch.

zapošívání


Popis

Zpevňující steh používaný na konci švu pro jeho zpevnění. Tento steh se vytváří šitím tam a zpět bez odstřižení nitě na konci stehu.

πίσω τακ


Περιγραφή

Μια ενισχυτική βελονιά που χρησιμοποιείται στο τέλος μιας ραφής για την ενίσχυση της. Αυτή η βελονιά δημιουργείται ράβοντας μπρος-πίσω χωρίς να κόψετε την κλωστή στο τέλος της βελονιάς.

semenza posteriore


Descrizione

Un punto di rafforzamento usato alla fine della cucitura per rinforzarla. Questo punto è creato cucendo avanti e indietro senza tagliare il filo alla fine del punto.

rygiel


Opis

Ścieg wzmacniający stosowany na końcu szwu w celu jego wzmocnienia. Ten ścieg jest tworzony przez przeszycie tam i z powrotem.

ponto de reforço


Descrição

Ponto de reforço usado no final de uma costura para fortalecê-la. Este ponto é criado costurando para frente e para trás sem cortar a linha no final do ponto.

întărirea cusăturii


Descriere

O cusătură de întărire folosită la capătul unei cusături pentru a crește rezistența. Această cusătură este creată prin coaserea înainte și înapoi fără a tăia firul la capătul cusăturii.

pritrditev zadaj


Opis

A reinforcing stitch used at the end of a seam to strengthen it. This stitch is created by sewing back and forth without cutting the thread at the end of the stitch.

punto de inicio del corte en el talón


Descripción

Distancia vertical entre el plano de la línea unión corte-piso en la zona del tacón y el remate de la costura trasera

ponteriz


Açıklama

dikişi şağlamlaştırmak için dikiş sonunda kullanılan sağlamlaştırma dikişi.