back reinforcement operation


Description

Laminating a piece of fabric to leather or other components of a footwear in order to reinforce the material by adhesive.

zpevnění zadní části


Popis

Laminování kusu látky na kůži nebo jiné součásti obuvi za účelem zpevnění materiálu lepidlem.

λειτουργία ενίσχυσης πλάτης


Περιγραφή

Πλαστικοποίηση ενός κομματιού υφάσματος σε δέρμα ή άλλα εξαρτήματα ενός υποδήματος προκειμένου να ενισχυθεί το υλικό με κόλλα.

operazione di rinforzo dorsale


Descrizione

Applicazione di un pezzo di tessuto alla pelle o ad altri componenti di una calzatura per rinforzare il materiale mediante adesivo.

operacja wzmocnienia pleców/części tylnej


Opis

Laminowanie kawałka tkaniny do skóry lub innych elementów obuwia w celu wzmocnienia materiału klejem.

operação de reforço da calcanheira


Descrição

Laminação de um pedaço de tecido ao couro ou outros componentes do sapato para reforçar o material por meio de adesivo.

operația de întărire la spate


Descriere

Laminarea unei bucăți de țesătură pe piele sau alte componente ale încălțămintei pentru a întări materialul cu adeziv.

back reinforcement operation


Opis

Laminating a piece of fabric to leather or other components of a footwear in order to reinforce the material by adhesive.

refuerzo de la trasera


Descripción

Laminado de una pieza de tejido sobre cuero u otros componentes de un calzado para reforzar el material mediante adhesivo.

fort takviye işlemi


Açıklama

Bir kumaş parçasının deriye veya ayakkabının yüzeyine güçlendirme amacıyla yapıştırıcı ile lamine edilmesi.