average


Description

The average forme made by dividing the difference between the inside and outside forme.

průměr (střední hodnota)


Popis

Průměrná forma vznikne vydělením rozdílu mezi vnitřní a vnější formou.

μέσος όρος


Περιγραφή

Η μέση μορφή που δημιουργείται διαιρώντας τη διαφορά μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μορφής.

medio


Descrizione

La forma media ottenuta dividendo la differenza tra la forma interna e quella esterna

przeciętny; średni


Opis

Średnia forma uzyskana przez podzielenie różnicy między formą wewnętrzną i zewnętrzną.

média/meio


Descrição

A media feita dividindo a diferença entre o interior e o exterior da forma.

mediu


Descriere

Un număr care exprimă valoarea centrală sau tipică a unui set de date, în special modul, mediana sau (cel mai frecvent) media, care se calculează prin împărțirea sumei valorilor din set la numărul lor.

povprečje


Opis

The average forme made by dividing the difference between the inside and outside forme.

promedio


Descripción

El patrón plano medio obtenido al dividir la diferencia entre la mitad interior y la mitad exterior.

orta boy


Açıklama

İç ve dış formun farkının bölünmesiyle elde edilen ortalama form.