attaching


Description

To fasten, affix, join orconnect two materials together

připojení, připevnění


Popis

Připevnit, připevnit, spojit nebo propojit dva materiály dohromady.

σύνδεση


Περιγραφή

Για να στερεώσετε, να επικολλήσετε, να ενώσετε ή να συνδέσετε δύο υλικά μεταξύ τους

applicazione


Descrizione

Per fissare, apporre, unire o collegare tra loro due materiali

łączenie (np. spodu z zaciągniętym wierzchem)


Opis

Aby zapiąć, przymocować, połączyć lub połączyć ze sobą dwa materiały

anexar


Descrição

Para prender, afixar, unir ou conectar dois materiais juntos

aplicare/ataşare


Descriere

A fixa, așeza, îmbina sau conecta două materiale între ele

pritrjevanje


Opis

Proces združevanja oz pritrjevanja nečesa na nekaj

colocar


Descripción

Atar, fijar, unir o conectar dos materiales.

yapıştırma


Açıklama

İki malzemeyi birbirine tutturmak, yapıştırmak, birleştirmek veya bağlamak için