Astragalus Bone (talus)


Description

is one of the group of foot bones known as the tarsus. The tarsus forms the lower part of the ankle joint. It transmits the entire weight of the body from the lower legs to the foot

hlezenní kost


Popis

je jednou ze skupiny kostí nohy známé jako tarzus. Tarzus tvoří spodní část hlezenního kloubu. Přenáší celou váhu těla z dolních končetin na chodidlo.

Οστό Αστραγάλου (αστραγάλος)


Περιγραφή

είναι ένα από τα οστά των ποδιών που είναι γνωστά ως ταρσός. Ο ταρσός σχηματίζει το κάτω μέρος της άρθρωσης του αστραγάλου. Μεταφέρει όλο το βάρος του σώματος από τα κάτω πόδια στο πόδι

Osso di astragalo


Descrizione

is one of the group of foot bones known as the tarsus. The tarsus forms the lower part of the ankle joint. It transmits the entire weight of the body from the lower legs to the foot

kość skokowa


Opis

kość stępu (tarsus), na której opiera się u góry piszczel (tibia), u dołu łącząca się z kością piętową, po bokach z kostkami goleni, a z przodu z kością łódkowatą. Ze względu na połączenia pomiędzy tymi kośćmi kość skokowa przekazuje całą wagę ciała na stopę

Astragalus Bone (talus)


Descrição

is one of the group of foot bones known as the tarsus. The tarsus forms the lower part of the ankle joint. It transmits the entire weight of the body from the lower legs to the foot

Os de astragal


Descriere

is one of the group of foot bones known as the tarsus. The tarsus forms the lower part of the ankle joint. It transmits the entire weight of the body from the lower legs to the foot

Astragalus Bone (talus)


Opis

is one of the group of foot bones known as the tarsus. The tarsus forms the lower part of the ankle joint. It transmits the entire weight of the body from the lower legs to the foot

Astrágalo


Descripción

Hueso corto del pie que está situado en la parte superior y central del tarso y que se articula con la tibia y el peroné

Astragalus Kemiği


Açıklama

is one of the group of foot bones known as the tarsus. The tarsus forms the lower part of the ankle joint. It transmits the entire weight of the body from the lower legs to the foot