area internal surface


Description

The surface inner area of a solid object is a measure of the total inner area that the surface of the object occupies

vnitřní plocha


Popis

Vnitřní plocha povrchu pevného objektu je mírou celkové vnitřní plochy, kterou povrch objektu zabírá.

περιοχή εσωτερικής επιφάνειας


Περιγραφή

Η εσωτερική επιφάνεια ενός στερεού αντικειμένου είναι ένα μέτρο της συνολικής εσωτερικής επιφάνειας που καταλαμβάνει η επιφάνεια του αντικειμένου

superficie interna dell'area


Descrizione

La superficie interna di un oggetto solido è la misura totale dell'area interna che la superficie di un oggetto occupa.

powierzchnia wewnętrzna obszaru


Opis

Wewnętrzny obszar powierzchni obiektu stałego jest miarą całkowitego obszaru wewnętrznego zajmowanego przez powierzchnię obiektu

superfície interna da área


Descrição

área interna da superfície de um objeto sólido é uma medida da área interna total que a superfície do objeto ocupa

zona suprafaței interne


Descriere

Suprafața interioară a unui obiect solid este o măsură a suprafeței interioare totale pe care o ocupă suprafața obiectului.

area internal surface


Opis

The surface inner area of a solid object is a measure of the total inner area that the surface of the object occupies

área interior superficial


Descripción

El área interior superficial de un objeto sólido es una medida del área interior total que ocupa la superficie del objeto

alan i̇ç yüzeyi


Açıklama

Katı bir cismin yüzey iç alanı, cismin yüzeyinin kapladığı toplam iç alanın bir ölçüsüdür.