area contraction


Description

An act or instance of contracting of an area

oblast smrštění (zkrácení)


Popis

Oblast smrštění (zkrácení)

συρρίκνωση περιοχής


Περιγραφή

Πράξη ή περίπτωση ανάθεσης μιας περιοχής

contrazione dell'area


Descrizione

Un atto o esempio di contrazione di un'area

skurcz obszaru


Opis

Akt lub przypadek kontraktacji obszaru

contracção da área


Descrição

Ato ou instância de contratação de área

contracția zonei


Descriere

Un act sau o instanță de contractare a unei zone

area contraction


Opis

An act or instance of contracting of an area

contracción de la zona


Descripción

Acto o instancia de contratación de una zona

alan daralması


Açıklama

Bir alanın daralması