Area Contraction


Description

Oblast smrštění (zkrácení)


Popis

Συρρίκνωση Περιοχής


Περιγραφή

Contrazione dell'area


Descrizione

Skurcz obszaru


Opis

Area Contraction


Descrição

Contracția zonei


Descriere

Area Contraction


Opis

Contracción de la zona


Descripción

Alan Daralması


Açıklama