Area Assesment


Description

The collection of specific information that starts with the employment and is a continuous operation.

Posouzení oblasti


Popis

Shromažďování konkrétních informací, které začíná zaměstnáním a je průběžnou operací.

Εκτίμηση Περιοχής


Περιγραφή

Η συλλογή συγκεκριμένων πληροφοριών που ξεκινά με την απασχόληση και είναι μια συνεχής λειτουργία.

valutazione dell'area


Descrizione

Raccolta di informazioni specifiche che inizia al momento dell'assunzione ed è un'operazione continua

Area Assesment


Opis

The collection of specific information that starts with the employment and is a continuous operation.

Avaliação da área


Descrição

A recolha de informação específica que começa com o emprego e é uma operação contínua.

Evaluarea suprafeței


Descriere

Colectarea de informații specifice care începe odată cu angajarea și este o operațiune continuă. Piele- controlul organoleptic al suprafeței pielii și detectarea de defecte cum ar fi pete, cute, riduri, găuri,etc.

Area Assesment


Opis

The collection of specific information that starts with the employment and is a continuous operation.

Evaluación de la zona


Descripción

Recopilación de información específica que comienza en el momento de la contratación y es una operación continua.

değerlendirme sahası


Açıklama

İstihdamla başlayan ve sürekli bir işlem olan belirli bilgilerin toplanması.


Related to


Uncategorized