arch(s) of the foot


Description

A bridge made up by the bones of the foot, mainly to support the body weight and to attenuate shocks produced during walking

nožní klenba


Popis

Klenutí tvořené kostmi chodidla, které slouží především k udržení váhy těla.

καμάρα(ες) του ποδιού


Περιγραφή

Μια γέφυρα που αποτελείται από τα οστά του ποδιού, κυρίως για τη στήριξη του σωματικού βάρους και για την άμβλυνση των κραδασμών που προκαλούνται κατά το περπάτημα

arco plantare


Descrizione

Un ponte formato dalle ossa del piede, principalmente per sostenere il peso corporeo e attenuare gli urti mentre si cammina.

łuk stopy


Opis

Sklepienie naszej stopy jest tworzone przez trzy łuki. Dwa podłużne – przyśrodkowy, boczny oraz jeden łuk poprzeczny. Tworzy je duża ilość małych kości, stawów pomiędzy nimi i wielu więzadeł, co pozwala im na pełnienie swoich funkcji podczas chodzenia czy biegania. Łuki te służą do amortyzacji ciężaru ciała człowieka. Dzięki nim stopa jest zdolna do dopasowywania się do nierównego podłoża. Działają też, jak sprężyna, dając dodatkowe odbicie. Podczas stania zapewniają również stabilność podłoża.

arco do pé


Descrição

Uma ponte feita pelos ossos do , principalmente para suportar o peso do corpo

boltă a piciorului


Descriere

O punte formată din oasele piciorului, în principal pentru a susține greutatea corpului

podplat, ki podpira stopalne loke


Opis

Podplat narejen prav z namenom, da podpira stopalne loke.

arco plantar


Descripción

Un puente formado por los huesos del pie, principalmente para soportar el peso corporal.

ayak kavisi


Açıklama

Ayak içindeki parmaklarla topuk arasınaki çukur