apply cream


Description

It consists of the application of a cream on the leather, which aims to standardize the color of the shoe and standardize the pore of the leather

nanesení krému


Popis

Spočívá v nanesení krému na useň, jehož cílem je sjednotit barvu obuvi a sjednotit póry usně.

εφαρμογή κρέμας


Περιγραφή

Η εφαρμογή κρέμας στο δέρμα, η οποία στοχεύει στην αναδειξη του χρώματος του υποδήματος και της υφής( ων πόρων) του δέρματος

applicazione della crema


Descrizione

Consiste nell'applicazione di una crema sulla pelle, che mira a uniformare il colore della scarpa e uniformare il poro della pelle

nakładanie substancji


Opis

Polega na nałożeniu na skórę substancji, który ma na celu ujednolicenie koloru buta oraz wygładzenie porów skóry

aplicar creme


Descrição

Consiste na aplicação de um creme no couro, que visa uniformizar a cor do sapato e uniformizar o poro do couro

a aplica cremă


Descriere

Constă în aplicarea unei creme pe piele, care are ca scop uniformizarea culorii pantofului și uniformizarea porilor din piele.

namazati s kremo


Opis

Postopek obdelave/dodelave obutve, sestavnih delov ali materiala z postopkom nanašanja kreme

aplicación de la crema


Descripción

Consiste en la aplicación de una crema sobre la piel, que tiene como objetivo uniformar el color del zapato y uniformar el poro de la piel.

krem uygulama


Açıklama

Ayakkabının rengini ve derinin gözeneklerini eşitlemeyiı amaçlayan bir kremin deri üzerine uygulanmasıdır


Videos