anterior arch


Description

line along metatarsal joints

přední oblouk


Popis

linie podél metatarzálních kloubů

πρόσθιο τόξο (εγκάρσια καμάρα)


Περιγραφή

γραμμή κατά μήκος των μεταταρσιακών αρθρώσεων

arco anteriore


Descrizione

linea lungo le articolazioni metatarsali

łuk poprzeczny


Opis

linia wyznaczona wzdłuż stawów śródstopno-paliczkowych; łuk poprzeczny obecnie jest pojęciem uznawanym za przestarzałe, wtrakcie marszu linia linia cyklicznie zmienia swój kształt z uwagi na zmiany położenia 2 i 3 kości śródstopia

arco anterior


Descrição

linha ao longo das articulações metatarsais

bolta anterioară


Descriere

Linia de-a lungul articulațiilor metatarsiene

prednji lok stopala


Opis

Prednji prečni lok stopala

arco anterior


Descripción

Línea que pasa por las articulaciones metatarsofalángicas

ön kemer (enine kemer)


Açıklama

Ayak tabanında tarsal ve metatarsal kemiklerin eklem çizgisi üzerindeki kemer