anterior arch (transverse arch)


Description

line along metatarsal joints

přední oblouk


Popis

linie podél metatarzálních kloubů

anterior arch (transverse arch)


Περιγραφή

line along metatarsal joints

arco anteriore


Descrizione

line along metatarsal joints

łuk poprzeczny


Opis

linia wyznaczona wzdłuż stawów śródstopno-paliczkowych; łuk poprzeczny obecnie jest pojęciem uznawanym za przestarzałe, wtrakcie marszu linia linia cyklicznie zmienia swój kształt z uwagi na zmiany położenia 2 i 3 kości śródstopia

anterior arch (transverse arch)


Descrição

line along metatarsal joints

bolta anterioară


Descriere

line along metatarsal joints

prednji lok stopala


Opis

Prednji prečni lok stopala

arco anterior


Descripción

Línea que pasa por las articulaciones metatarsofalángicas

ön kemer antiseptik


Açıklama

line along metatarsal joints