ankle joint / hock


Description

one of the most biomechanically complex human joints; consists of the upper ankle joint (tibia-ankle joint) and the lower ankle joint (ankle-calcaneus joint)

hlezenní kloub / hlezno


Popis

jeden z biomechanicky nejsložitějších lidských kloubů; skládá se z horního hlezenního kloubu a dolního hlezenního kloubu

άρθρωση αστραγάλου / ταρσού


Περιγραφή

μία από τις πιο σύνθετες βιοκινητικα ανθρώπινες αρθρώσεις. αποτελείται από την άνω άρθρωση του αστραγάλου (κνήμη-αστραγαλική άρθρωση) και την κάτω ποδοκνημική άρθρωση (αστραγάλου-πυρτανική άρθρωση)

caviglia/ garretto


Descrizione

Una delle articolazioni umane più biomeccanicamente complesse; è costituito dall'articolazione della caviglia superiore (articolazione tibia-caviglia) e dall'articolazione della caviglia inferiore (articolazione caviglia-calcagno)

staw skokowy


Opis

jeden z najbardziej skomplikowanych biomechanicznie stawów człowieka; składa się ze stawu skokowego górnego (piszczelowo-skokowy) i skokowego dolnego (staw skokowo-piętowo-łódkowy)

articulação do tornozelo


Descrição

uma das articulações humanas mais biomecanicamente complexas; Consiste na articulação superior do tornozelo (articulação tíbia-tornozelo) e na articulação inferior do tornozelo (articulação tornozelo-calcâneo)

articulația gleznei/jaretului


Descriere

Una dintre cele mai complexe articulații umane/animale din punct de vedere biomecanic; constă din articulația superioară a gleznei (articulația tibiei-gleznă) și articulația inferioară a gleznei (articulația gleznei-calcaneu)

gleženj


Opis

Gležensjki/skočni sklep

tobillo


Descripción

Una de las articulaciones humanas más biomecánicamente complejas; consiste en la articulación del tobillo superior (articulación de la tibia y el tobillo) y la articulación del tobillo inferior (articulación del tobillo y el talón).

ayak bileği eklemi


Açıklama

biyomekanik olarak en karmaşık insan eklemlerinden biri; üst ayak bileği eklemi (tibia-ayak bileği eklemi) ve alt ayak bileği ekleminden (ayak bileği-kalkaneus eklemi) oluşur