Animal abattoir


Description

Establishment used for slaughtering and dressing animals, the meat of which is intended for human consumption.

živočišná jatka


Popis

Zařízení pro porážku a bourání zvířat, jejichž maso je určeno k lidské spotřebě.

Σφαγείο ζώων


Περιγραφή

Εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για τη σφαγή και την επίδεση ζώων, το κρέας των οποίων προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Mattatoio di animali


Descrizione

Stabilimento adibito alla macellazione e alla concia degli animali la cui carne è destinata al consumo umano.

rzeźnia


Opis

Zakład służący do uboju i ubierania zwierząt, których mięso przeznaczone jest do spożycia przez ludzi.

Abate de animais/matadouro


Descrição

Local de abate e preparação de animais, cuja carne se destina ao consumo humano.

Abator de animale


Descriere

Unitate utilizată pentru sacrificarea și îmbrăcarea animalelor, a cărei carne este destinată consumului uman.

Klavnica


Opis

Prostor za klanje živali

Matadero de animales


Descripción

Establecimiento destinado al sacrificio y curtido de animales cuya carne se destine al consumo humano.

Mezbaha


Açıklama

Mezbaha genelde etleri yenen hayvanların kesildiği yer


Related to


Uncategorized