aniline tanning


Description

A colourless substance used in the production of dyestuffs and also for the tanning of hides.

anilinové činění


Popis

Bezbarvá látka používaná při výrobě barviv a také k činění kůží.

δέψη ανιλίνης


Περιγραφή

Άχρωμη ουσία που χρησιμοποιείται στην παραγωγή χρωστικών ουσιών και επίσης για το δέψη των δερμάτων.

concia all'anilina


Descrizione

Sostanza incolore utilizzata nella produzione di coloranti e anche per la concia delle pelli.

garbowanie anilinowe


Opis

Bezbarwna substancja stosowana do produkcji barwników, a także do garbowania skór.

anilina para curtume


Descrição

Substância incolor utilizada na produção de corantes e também na curtimenta de peles

tratament cu anilină


Descriere

Substanță incoloră utilizată la producerea de coloranți, precum și la tăbăcirea pieilor.

anilinsko strojenje


Opis

Strojenje usnja z anilinskimi strojili

curtido a la anilina


Descripción

Sustancia incolora utilizada en la producción de colorantes y también para el curtido de pieles.

anilin tabaklama


Açıklama

Boya banyosunda çözünebilir bir boyar madde ile boyanmış ve herhangi bir pigmentli bitim işlemi görmemiş deriye anilin deri denir