anatomy


Description

The science of the shape and structure of the organism.

anatomie


Popis

Nauka o tvaru a stavbě organizmu.

ανατομία


Περιγραφή

Η επιστήμη του σχήματος και της δομής του οργανισμού.

anatomia


Descrizione

La scienza della forma e della struttura dell'organismo.

anatomia


Opis

dział biologii, nauka zajmująca się badaniem budowy organizmów; przedmiotem zainteresowania różnych działów anatomii jest badanie położenia, kształtu, składu oraz ewolucji narządów, tkanek i komórek; ze względu na grupę badanych organizmów dzieli się anatomię na takie działy jak: anatomia roślin, anatomia zwierząt, anatomia człowieka

anatomia


Descrição

A ciência da forma e estrutura do organismo

anatomie


Descriere

Știința formei și structurii organismului.

anatomija


Opis

Anatomija je veda biologije, ki preučuje zgradbo živih bitij, zlasti človeka in živali.

anatomía


Descripción

La ciencia de la forma y estructura del organismo.

anatomi


Açıklama

Organizmanın şekil ve yapı bilimi.