air permeability


Description

Air permeability is the measure of air flow passed through a given area of a material.

prodyšnost


Popis

Propustnost vzduchu je míra průtoku vzduchu danou plochou materiálu.

διαπερατό από αέρα


Περιγραφή

Η διαπερατότητα του αέρα είναι το μέτρο της ροής του αέρα που διέρχεται από μια δεδομένη περιοχή ενός υλικού.

permeabile all'aria


Descrizione

La permeabilità all'aria è la misura del flusso d'aria che passa attraverso una determinata area di un materiale

przepuszczający powietrze


Opis

Przepuszczalność powietrza to miara przepływu powietrza przechodzącego przez dany obszar materiału.

permeável ao ar


Descrição

A permeabilidade ao ar é a medida do fluxo de ar que passa através de uma determinada área de um material.

permeabil la aer


Descriere

Permeabilitatea aerului este măsura fluxului de aer trecut printr-o anumită porțiune a unui material.

zračna prepustnost materiala/obutve


Opis

Sposobnost materiala, da prepušča zrak

permeabilidad al aire


Descripción

La permeabilidad al aire es la medida del flujo de aire que pasa a través de un área determinada de un material.

hava geçiren


Açıklama

Hava geçirgenliği, bir malzemenin belirli bir alanından geçen hava akışı