acetate


Description

Octanes (or acetates or ethanoates) are salts or esters of acetic acid. Most of them are quite soluble in water.

acetát


Popis

Octany (neboli acetáty či ethanoáty) jsou soli nebo estery kyseliny octové. Většina z nich je ve vodě docela dobře rozpustná.

οξικό άλας


Περιγραφή

Τα οκτάνια (ή οξικά ή αιθανοϊκά) είναι άλατα ή εστέρες του οξικού οξέος. Τα περισσότερα από αυτά είναι αρκετά διαλυτά στο νερό.

acetato


Descrizione

Gli ottani (o acetati o etanoati) sono sali o esteri dell'acido acetico. La maggior parte di loro sono abbastanza solubili in acqua.

octan


Opis

Oktany (lub octany lub etaniany) są solami lub estrami kwasu octowego. Większość z nich jest dość dobrze rozpuszczalna w wodzie.

acetato


Descrição

É um íon negativo, ou ânion, tipicamente encontrado em solução aquosa.

acetat


Descriere

Octanii (sau acetații sau etanoații) sunt săruri sau esteri ai acidului acetic. Cele mai multe dintre ele sunt destul de solubile în apă.

acetate


Opis

Octanes (or acetates or ethanoates) are salts or esters of acetic acid. Most of them are quite soluble in water.

acetato


Descripción

Los octanos (o acetatos o etanoatos) son sales o ésteres del ácido acético. La mayoría de ellos son bastante solubles en agua.

asestat


Açıklama

Oktanlar (veya asetatlar veya etanoatlar), asetik asidin tuzları veya esterleridir. Çoğu suda çözünür.